Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek

Indringingsweerstand en bodemvocht

Boomwortels ondervinden ondergronds soms weerstand die de wortelontwikkeling belemmert. Als de bodem verdicht is (bodemcompactie, verharding), gaat de bodemstructuur verloren en neemt de activiteit van het bodemleven af.

Met een penetrologger met bodemvochtmeter kunnen we de indringingsweerstand en het bodemvochtgehalte meten.

De penetrologger bestaat uit een conus met een oppervlakte van 1 cm² voor het verzamelen van meetgegevens, en een apparaat die de meetgegevens digitaal verwerkt tot een grafiek.

De conus duwen we op verschillende dieptes en verspreid over de grondwal in de bodem. Ter referentie meten we de indringingsweerstand van de bodem op een aantal locaties op de grondwal waar niet is gereden.

De gemeten waardes worden door de penetrologger vastgelegd in een grafiek. In de grafiek is duidelijk af te lezen waar de indringingsweerstand te hoog is voor wortelgroei en waar zich storende lagen bevinden.

Waarden

  • 2MPa/cm²: Normale waarden, geen tot nauwelijks groeibelemmeringen.
  • 2-3,5MPa/cm²: Verdichte bodem met enige tot aanzienlijke groeiremmingen.
  • 3,5MPa/cm²: Te sterk verdicht, geen wortelontwikkeling meer mogelijk.

Gelijktijdig meten we ook het bodemvochtgehalte. Het is belangrijk om te weten wat de vochtigheid van de bodem is om de weerstandswaarden te kunnen corrigeren voor de invloed van nattigheid en droogte.

Zuurstofgehalte

Voldoende zuurstof in de bodem is essentieel voor een gezond bodemleven en een goede groei van bomen. Voor een goede groei moet de bodem tenminste een zuurstofpercentage van 16% bevatten. Als het zuurstofgehalte lager is, stagneert de groeit en kunnen wortels verstikken. Met een bodemgasmeter meten we het zuurstofpercentage in de bodem. 

Organische stofgehalte

Met een bodemscan kunnen we relatief snel de pH-waarde meten. De pH-waarde geeft aan hoe hoog het organische stofgehalte in de bodem is. Ook wordt van enkele chemische elementen de hoeveelheid gemeten.

Groeiplaatsontwerp

Om bomen een goede start te geven, is het belangrijk om een goede groeiplaats te ontwerpen. Een boom heeft voldoende doorwortelbare ruimte nodig. De vraag is dan waar kabels en leidingen in de grond liggen. Ook moet worden nagedacht over de belasting rond de boomspiegel. Worden de bomen bijvoorbeeld geplant op een plek waar ook auto's worden geparkeerd of komt er enkel een voetpad? Al deze vragen, en meer, verdienen aandacht in het ontwerp.

Bodemonderzoek

Resultaat bodemscan

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)