• Home
  • Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

BOOMTOTAALZORG is al ruim dertig jaar dé bomenspecialist. Bij ons bureau werken vakspecialisten die garant staan voor gedegen onderzoek, advies op maat en doelmatige boomverzorging.

Professionals

Goede boomverzorging is vakwerk en vraagt om betrokken specialisten. In ons team van boomdeskundigen hebben zeven werknemers de opleiding European Tree Technician (ETT) succesvol doorlopen. Daarnaast zijn zeven van hen als boomtaxateur geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Al onze vakspecialisten zijn lid van de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA).

De organisatie BOOMTOTAALZORG BV is VCA** en Groenkeur/ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ook is het bedrijf aangesloten bij de VHG, platform boomspecialisten.

Wat doen we?

Ons uitgangspunt is dat de boom een natuurlijk organisme is en ook als zodanig behandeld moet worden. Dat betekent dat natuurwetten worden gerespecteerd en dat oplossingen zoveel mogelijk worden gezocht bij de oorzaak van het probleem. Geen symptoombestrijding, maar structurele verbetering op de lange termijn. Dat is ons doel.

Voor wie?

Wij werken succesvol samen met een brede groep opdrachtgevers zoals gemeenten, landgoedeigenaren, particulieren, (groen-)bedrijven, stichtingen en instellingen. Wij geven advies, maar zorgen ook voor de uitvoering van deze adviezen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Boomtotaalzorg BV houdt bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten rekening met mens, maatschappij en milieu. Wij streven naar een maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Dit bewerkstelligen we onder andere door:

  • het realiseren van een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk;
  • het bevorderen van de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers;
  • de inkoop van duurzame producten;de keuze voor duurzame leveranciers;
  • het gebruik van duurzame middelen;
  • het zoveel mogelijk betrekken van personeel, diensten, goederen en materieel uit de lokale omgeving.

CO2 prestatieladder

Boomtotaalzorg brengt jaarlijks het directe en indirecte verbruik van fossiele brandstoffen in kaart met behulp van de CO₂-prestatieladder. We streven ernaar om onze directe en indirecte emissies in 2023 met 3% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2020. Met behulp van de Maatregelenlijsten van SKAO en met de input van onze medewerkers hebben we een reductieplan opgesteld. Het energieactieplan toont dat we goed op weg zijn om onze doelen te halen.

Het participatieplan met daarin de initiatieven en de uitkomst voor Boomtotaalzorg leest u hier.

De reductiedoelstellingen van Boomtotaalzorg zijn hier te lezen:
Boomtotaalzorg reductiedoelstellingen 2020-2021
Samenvatting Energie management actieplan 2021 d.d. 31-03-2022

Visie

Boomtotaalzorg staat voor:

  • Hoge kwaliteit (we zijn een specialistisch bedrijf en houden onze kennis up-to-date).
  • Innovatie (we zijn altijd nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden).
  • Balans in kosten en baten (de oplossingen die we bieden zijn rendabel voor de lange termijn).
  • Verantwoordelijkheid voor mens en milieu (we gaan met zorg en aandacht om met onze opdrachtgevers, medewerkers en leefomgeving).

Missie

Boomtotaalzorg is een boomspecialistisch bedrijf dat op kwalitatief hoog niveau bezig is met boombeheer. Wij ondersteunen opdrachtgevers met onderzoek en advies, maar zijn ook uitvoerend bezig (bomen planten en verplanten, onderhoud, controle, vellen en rooien van bomen). Ons streven is om langdurige relaties met opdrachtgevers op te bouwen.

Boomtotaalzorg en dochterbedrijf Epruhit Schalkwijk BV werken vanuit de bedrijfsfilosofie: de boom als natuurlijk organisme, waarbij natuurwetten gerespecteerd dienen te worden. In onze aanpak combineren we idealisme met nuchterheid, en specialistische kennis met jarenlange praktische ervaring.

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)