CO2

CO2

CO2-prestatieladder

Boomtotaalzorg brengt jaarlijks het directe en indirecte verbruik van fossiele brandstoffen in kaart met de CO2-prestatieladder. De reductiedoelstelling van Boomtotaalzorg is in lijn met de Europese doelen (55% reductie in 2030). Deze Europese reductiedoelstelling is voor Boomtotaalzorg vertaald naar: 55% CO2-reductie uitgedrukt in ton CO2/medewerker in 2030 ten opzicht van ons referentiejaar 2020. 55% CO2-reductie voor deze 10 jaar, wordt lineair onderverdeeld naar 5,5% CO2-reductie per jaar. Voor 2024 betekent dat 22% reductie ten opzichte van het referentiejaar 2020. Met behulp van de  Maatregelenlijsten van SKAO  en met de input van onze medewerkers hebben we een reductieplan opgesteld. De verwachting is dat het doel voor 2024 gehaald gaat worden.

Zie voor onze gegevens: https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Boomtotaalzorg_B_V

De reductiedoelstellingen van Boomtotaalzorg zijn hier te lezen:

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)